2017 OCTOBER VOLUME 3 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

AYDIN JOURNAL OF HEALTH

ASD OCTOBER 2017

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Volume: 3  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD October 2017 Editor's Message

 

Research Articles

 Sepsis-Değişiklikler Sepsis– Current Changes 

Ü.Aygen TÜRKMEN

PDF
 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Annelerinin Evlilik Uyumunun İncelenmesi 

Aylin SÖZER ÇAPAN

Derya SARIYILDIZ 

PDF
 Kanser Hastası Yakınlarının Algıladığı Sosyal Destek İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Nevzat BİLGİN

Elif YILDIRIM 

PDF
 Pediyatrik Kraniofasiyal Cerrahide Anestezik Değerlendirme: Retrospektif Çalışma

Ayşın ERSOY

Mensure ÇAKIRGÖZ

Döndü MORALAR

Nurdan ÜNLÜ

Özgül ODACILARI

Ülkü Aygen TÜRKMEN

PDF
 2010-2012 Yılları Arasında Yapılan 241 Sünnet Vakasında Anestezi Deneyimimiz

Döndü Genç MORALAR

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Sevgi KESİCİ

PDF
ASD