2017 NİSAN CİLT 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2017

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2017 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Hematopoetik Kök Hücre Nakillerinde HLA Doku Tiplemesinin Önemi 

Ayşe EROL

Ayhan BİLİR

PDF
Differansiye Tiroid Karsinom Tespit Edilen Tiroidektomi Materyallerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Uğur KESİCİ

PDF
Farklı Yaş Guruplarında Zor Entübasyonun Preoperatif Tesbiti

Aysel ALTAN

Nuray UTLU

Döndü Genç MORALAR

Ayşın ESENYEL

Betül SİNOĞLU

PDF
Diz Ekleminin Nadir Bir Benign Sinovyal Proliferatif Hastalığı: Sinoviyal Lipomatozis 

Kürşat Aytekin

Cem Esenyel

PDF
Cloacogenic Adenocarcinoma of the Vulva: Case Report

Özben YALÇIN

Yalçın POLAT

Erdin İLTER

Ş. Sinem ÖZBEY

Duygu Düşmez APA

PDF
Tuberositas Tibia Avulsiyon Kırığının Tedavisinde Paratenonun Önemi: Olgu Sunumu

Kürşat AYTEKİN

Cem Zeki ESENYEL

PDF
ASD