2018 NİSAN CİLT 4 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2018

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 4  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2018 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Genetik Faktörlerin (CYP2D6) İlaç Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Arta Fejzullahu

PDF
Hizmet İçi Eğitimin İşgören Motivasyonuna Etkisi

Uğur TEKİN

Seda DURAN

PDF
İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Saptanması

İndrani KALKAN

Merve PEHLİVAN

Serap ANDAÇ ÖZTÜRK

Gülgün ERSOY

PDF
Beyaz Yakalı İşçilerde İş Stresinin İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi

Şule YILDIZ

Uğur TEKİN

PDF
Makineyle Sağılan Simental İneklerin Sütlerinde Yağsız Kurumadde Oranlarının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Duygu ULAŞ

Ali Rıza ŞAHİN

PDF
ASD