2020 EKİM CİLT 6 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2020

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 6  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2020.603

ASD Ekim 2020 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Sağlık İşletmelerinde Yanlış Tedavi Sonucu Hasta Mağduriyetleri ve Hukuki Boyutunun İncelenmesi

Ceyhun ARTAR

Abdulkadir GÜÇLÜ 

PDF
Approach of Surgeons to Eras (Enhanced Recovery After Surgery) Protocol – Multi Center Questionnare

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Ebru ONUK

Melike TEZDÖNEN

Nergis SUNGUR

Döndü GENÇ MORALAR

Rıza Haldun GÜNDOĞDU

PDF
Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrenim Gören Öğrencilerin Şiddet Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Esra KARABULUT

Havva GEZGİN YAZICI

Gönül ÖZGÜR

PDF
Koroner Anjiyografi Uygulamalarında Operatörün Göz Lensinin Maruz Kaldığı Radyasyon Dozunun Belirlenmesi

Ahmet Naci COŞKUN

Mustafa DEMİR

Füsun ÇETİN

PDF
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Adana İli Örneği

Fügen ÖZCANARSLAN

Burak ÖNEN

PDF
ASD 2020 EKİM CİLT 6 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF
ASD