Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, Aydın Sağlık Dergisi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. Aydın Sağlık Dergisi klinik ve deneysel araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar basılır. Derginin hedef kitlesi; tıp, sağlık bilimleri, sağlık hizmetleri, mesleki ve teknik sağlık bilimleri alanında yapılmış olan gerek uygulamalı gerekse bilimsel araştırma merkezli makaleleri yayımlamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

Aydın Sağlık Dergisi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren İletişim Fakültemiz yeni medya, halkla ilişkiler, reklam gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “Aydın Sağlık Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

Dünya nüfusunda yaşlı nüfusunun artışı, doğum oranlarında düşüş ve beklenen yaşam süresindeki artışa bağlı olmaktadır.

İnsanlar daha uzun yaşadıkça yaşlı nüfus oranı anlamlı derecede artmakta, bu da ekonomik, sosyal ve politik problemlere yol açmaktadır. Yaşlı insanlar kırılgandır. Depresyon dahil olmak üzere birçok sağlık sorunları vardır. Toplumdaki diğer insanlar tarafından nasıl algılandıklarını anlamak çok önemlidir. Bu algıya bağlı olarak yaşlı insanlara karşı ayrımcılık ve kötü davranışlar oluşabilir.

Yaşa bağlı ayrımcılık, ırk ve cinsiyetten sonra gelen en büyük ayrımcılık nedenidir. Ülkelerin yetersiz politikaları ve toplumdaki önyargılara bağlı olarak yaşlı ayrımcılığı gelişir. Bu problemle başa çıkmak için yeterli sosyal düzenlemeler gereklidir.

Derginin bu sayısında, Türkiye’de, yaşlılığa karşı ayırımcı tutumların değerlendirilmesi konusunu irdeleyen bir derleme makaleye yer verilmiştir. Diğer yazıların yanında bu yazının da ilgi ile okunacağını umuyorum.

Prof. Dr. H. Aysel ALTAN

ASD Editörü

ASD