Ana Sayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD ŞUBAT 2024

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 10  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2024.1001

ASD Şubat 2024

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Türkiye’de Yaşlı Hakları Kapsamında Verilen Sosyal Hizmetler

Education And Follow-Up By Families In The Use Of Children In The Internet

Elif SARI ÖZBAY

Ahmet İLVAN

PDF

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sosyal Hizmet Uzmanlarının Alan Uygulamalarına Yansımaları: Diyarbakır Örneği

Socıal Work Experts’ Reflections Of Gender Inequality On Fıeld Applications: The Case Of Diyarbakır

Murat SIRMA

Melek İPEK

PDF

Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji Lisans Öğrencilerinin Kariyer Farkındalıklarının İncelenmesi

Investigation of Career Awareness of Undergraduate Language and Speech Therapy and Audiology Students

Yiğitcan PERKER

Tuyan Sinem ÖKSÜZ

PDF

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenime Başlayan Öğrencilerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları

Awareness Of Sexually Transmitted Diseases Of Students Starting At Istanbul Aydın University Vocational School Of Health Services

Zeynep YALNIZ

Türkiz VERİMER

PDF

Gerontoloji ve Psikososyal Müdahale: Olgu Sunumu

Gerontology and Psychosocial Intervention: Case Report

Özgür SAĞLAM

PDF

Yaşlılıkta Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Olgu Sunumu

Cognitive Behaviour Approach In The Treatment Of Depression In Old Aging: A Case Report

Fatma Sümeyra UZAR

Şahide Güliz KOLBURAN

PDF
ASD ŞUBAT 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF