2019 NİSAN CİLT 5 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2019

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 5  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2019

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Antimikrobiyal Direnç Mekanizmaları

Antimicrobial Resistance Mechanisms

Uğur Kayiş

PDF

Kardeşi Otizmli Olan ve Olmayan Ergenlerin Kardeş İlişkileri ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Comparison of Sibling Relationships and Social Anxiety Levels of Adolescents with Autistic Siblings

Nazan Sınanmış

Şahide Güliz Kolburan

PDF

Prostat Hastalarının VMAT Tekniği ile İki Farklı Algoritma Kullanılarak Yapılan Tedavi Planlarının
Dozimetrik Karşılaştırılması

A Dosimetric Comparison of Treatment Plans Using Two Different Algorithms with VMAT Technique in Prostate Patients

Pınar Boydak

Kamil Temizyürek

PDF

Evli Bireylerde Evlilik Uyumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki

The Relationship between Marital Compatibility and Self-Perception in Married Individuals

Sesil Ece Özbucak Tıraşoğlu

Melek İpek

PDF

Menenjiyom Hastalarının Stereotaktik Radyoterapi (SRT) Tekniği ile İki Farklı Algoritma Kullanılarak
Yapılan Tedavi Planlarının Dozimetrik Karşılaştırılması

Dosimetric Comparison of Treatment Plans Using Two Different Algorithms with Stereotactic Radiotherapy (SRT) Technique in Meningioma Patients

Esen Yılmaz

Kamil Temizyürek

PDF