2021 HAZİRAN CİLT 7 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD HAZİRAN 2021

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 7  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2021.702

ASD Haziran 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Covid-19 Salgını İçin Aşı Çalışmaları İncelemesi

Review Of Vaccine Studies For Covid-19 Pandemia

Zeynep YALNIZ

Özer AKGÜL

PDF

Türkiye’de Hemşire Güçlendirme Araştırmaları: Bibliyometrik Ve İçerik Analizi

Nurse Empowerment Research In Turkey: Bibliometric And Content Analysis

Hande YEŞİLBAŞ

Filiz KANTEK

PDF

Serebral Palsili Çocukların Fonksiyonel Seviyeleri Ve Ekstremite Dağılımlarının Ebeveynlik Stres Düzeyine Etkileri

The Effects Of Functional Levels And Extremity Distributions Of Children With Cerebral Palsy On Parental Stress Level

Şebnem AVCI

Merve TAŞÇI FENER

Akmer MUTLU

PDF

Ergenlik Dönemindeki Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadıkları Sorunlar

Problems Experienced By Parents With Adolescents

Tuğçe AYBAK

Melek İPEK

PDF

Predispozan Sebebi Bulunmayan Hamman Sendromu Gelişen Genç Kadın Olgu

A Young Female Case With Hamman Syndrome Without Any Predisposing Factor

Candan GÜNGÖR

Fatih ERDEM

Cenk BALTA

Emrah AKAY

Gülen DEMİRPOLAT

PDF
ASD HAZİRAN 2021 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF