2023 ŞUBAT CİLT 9 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD ŞUBAT 2023

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 9  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2023.901

ASD Şubat 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Sağlık Kuruluşlarında Kuruluş Yeri Seçimi

Selection Of Establishment Location In Health Institutions

Abdulkadir GÜÇLÜ

Songül HÜLAGU

PDF

Awareness and Knowledge Levels of Intensive Care Nurses about Patient Follow-Up in Intensive Care Unit

Yoğun bakım Hemşirelerinin Hasta Takibine İlişkin Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri

Füsun AFŞAR

Özlem İBRAHİMOĞLU

Hatice ERDOĞAN

Asibe ÖZKAN

PDF

Trans Tibial Yöntemle uygulanan Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda, Femoral-Tibial Tünel Yerleşimi ve Cerrahi Zamanının Etkisi

Femoral-Tibial Tunnel Placement in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by Transtibial Method, and the Effect of Preoperative Time on Results

Murat SAYLIK

PDF

Diyabet Tanısı Almış Bireylerin Hasta Aktiflikleri İle Tedaviye Uyumları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Patient Activation And Treatment Adaptation İn Patients Diagnosed As Diabetic

Nuray PALA

Birsen ALTAY

PDF

The Effect Of Orientation Training Given To Newly Recruited Healthcare Workers During The COVID 19 Pandemic: Quasi-Experimental Research

Yeni İşe Alınan Sağlık Çalışanlarına COVID 19 Pandemisi Sırasında Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkisi: Yarı Deneysel Araştırma

Hatice ERDOĞAN

Sena Melike ÖZDAMAR

Füsun AFŞAR

PDF

Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı ve Bası Yarası Olan Bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli’ne Göre
Değerlendirilmesi

Assessment of İndividuals Diagnosed With Renal Failure and Suffering From Pressure Wound According to the Model of
Daily Life Activities

İlknur YÜCEL

Aylin AYDIN SAYILAN

PDF
ASD ŞUBAT 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF