2017 NİSAN CİLT 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2017

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2017

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Hematopoetik Kök Hücre Nakillerinde HLA Doku Tiplemesinin Önemi

The Importance of HLA Typing in Hematopoetic Stem Cell Transplantation

Ayşe Erol, Ayhan Bilir

PDF

Differansiye Tiroid Karsinom Tesbit Edilen Tiroidektomi Materyallerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Evaluation of Thyroid Specimen Pathologies of Differentiated Thyroid Cancers Retrospectively

Uğur Kesici

PDF

Farklı Yaş Gruplarında Zor Entübasyonun Preoperatif Tesbiti

Preoperative Assessment of Difficult Intubation in Different Age Groups

Aysel Altan

Nuray Utlu

Döndü Genç Moralar

Ayşın Esenyel

Betül Sinoğlu

PDF

Diz Ekleminin Nadir bir Benign Sinovyal Proliferatif Hastalığı; Sinovyal Lipamatozis : Olgu Sunumu

A Rare Benign Synovial Proliferative Disease of The Knee Joint ;Synovial Lipomatosis: Case Report

Kürşat Aytekin

Cem Esenyel

PDF

Cloacogenic Adenocarcinoma of the Vulva: Case Report

Vulvanın Kloakojenik Adenokarsinomu: Olgu Sunumu

Özlem Yalçın

Yalçın Polat

Erdin İlter

Ş. Sinem Özbey

Duygu Düşmez Apa

PDF

Tuberositas Tibia Avülsiyon Kırığının Tedavisinde Paratenonun Önemi: Olgu Sunumu

Importance of Paratenon in the Treatment of Avulsions of Tuberositas Tibia

Kürşat Aytekin

Cem Esenyel

PDF