2023 HAZİRAN CİLT 9 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD HAZİRAN 2023

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2023.902

ASD Haziran 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Web of Science Tarafından Takip Edilen Human Lactation Dergisi: Hemşireliğe Ait Bir Bibliometrik
Analiz Örneği

Web of Science-based analysis of the Journal of Human Lactation: An example of bibliometric analysis in nursing

Öznur KÖRÜKÇÜ

Meltem ÖZKAYA

PDF

Covid 19 Pandemisi Sırasında Sağlıkta Yeni İşe Başlayan Sağlık Çalışanlarına Verilen Oryantasyon
Eğitiminin Etkisi: Yarı Deneysel Araştırma

The Effect Of Orientation Training Given To Newly Recruited Healthcare Workers During The COVID 19 Pandemic: Quasi-Experimental Research

Füsun AFŞAR

Hatice ERDOĞAN

Sena MELİKE ÖZDAMAR

PDF

The Effect Of Contraceptive Methods On Sexual Satisfaction And Sexual Pleasure Of Women In Turkey And Affecting Factors

Kontraseptif Yöntemlerin Türkiye’deki Kadınların Cinsel Doyum ve Cinsel Hazlarına Etkisi ve Etkileyen Faktörler

Şahika ŞİMŞEK-ÇETİNKAYA

Nihal AYDIN

PDF

Siyanür İntoksikasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi ve Literatür İncelemesi: Retrospektif Çalışma

Intensive Care Management And Literature Review In Cyanide Intoxication: Retrospective Study

Hicret YENİAY

Yakup ÖZGÜNGÖR

Mensure ÇAKIRGÖZ

Çiler ZİNCİRCİOĞLU.

PDF

Hemşirelerin Bazı Özelliklerinin Kesici Delici Alet Yaralanması Üzerine Etkisi

The Effect Of Some Features Of Nurses On Sharp Injuries

Merve BOZDEMİR

Zuhal BAHAR

PDF

Pankreatit Ekzokrin Yetmezliği Tanılı Bireyin Hemşirelik Bakımının Hastanın Tedavi ve İyileşme Sürecine Katkısı: Olgu Sunumu

The Contribution Of Nursing Care To The Treatment And Recovery Process Of A Patient Diagnosed With Pancreatitis
Exocrine Insufficiency: Case Presentation

İlknur YÜCEL

Muhammed Nasurullah ER

PDF
ASD HAZİRAN 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF