2015 EKİM CİLT 1 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2015

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 1  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2015

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Bilimsel Yazı Nasıl Hazırlanır?

How to prepare a scientific article?

M. Erdal GÜZELDEMİR

PDF

Proksimal Humerusun 4-Parçalı Kırıklarında Hemiartroplasti: İyi Bir Tedavi Seçeneği mi?

Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?

Müjdat ADAŞ

İsmail KALKAR

Cem Zeki ESENYEL

Semih DEDEOĞLU

Yusuf ÖZCAN

Kürşat BAYRAKTAR

Murat ÇAKAR

Ayşın ERSOY

PDF

İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini

Determination of thallium in human hair by solid sampling atomic absorption spectrometry

Asli BAYSAL

Süleyman AKMAN

PDF

Preemptif Analjezide İntravenöz Deksketoprofen İle İntravenöz Tramadol Etkilerinin Karşılaştırılması

Comparison of the effects of intravenous dexketoprofen and intravenous tramadole in preemptive analgesia

Sevgi KESİCİ

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Seray KALYON

Hatice Aysel ALTAN

Uğur KESİCİ

PDF

Bir Olgu: Organofosfat İntoksikasyonu

A Case: organophosphate intoxication

Ayşın ERSOY

Çağlayan KÖKSAL

Zekeriya ERVATAN

Mensure ÇAKIRGÖZ

Betül SİNOĞLU

PDF

Son Dönem Hepatik Yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-Cofact®) Kullanımı: Olgu Sunumu

End Stage Hepatic Failure And PCC (Prothrombin Complex Consantrate-Cofact®) Usage: Case Report

Aygen TÜRKMEN

Özgül KIRBAŞ

Mensure ÇAKIRGÖZ

Deniz KARA

Döndü Genç MORALAR

PDF

Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu

Esophageal squamous papilloma: A rare case

Uğur KESİCİ

Sevgi KESİCİ

Aygen TURKMEN

PDF