2016 NİSAN CİLT 2 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD NİSAN 2016

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 2  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Nisan 2016

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Tıp Doktoru, Diş Hekimi ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Depresyon

Burnout and Depression in Doctors, Dentists and Nurses

Türkiz VERİMER

PDF

The Comparison of the Effects of Remifentanil in Combination with Sevoflurane, Desflurane or
Propofol on Cognitive Functions in Elective Surgical Procedures

Elektif Cerrahi Girişimlerde Sevofluran, Desfluran veya Propofol ile Kombine Edilmiş Remifentanilin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Seray Kalyon TÜRKMEN

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Döndü Genç MORALAR

Semih KALYON

Esra Akdaş TEKİN

PDF

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında PEEP Uygulamasının Arteriyel Oksijenasyon
ve Dakika Ventilasyonu Üzerine Etkileri

Effects of PEEP (positive end-expiratory pressure) Application on Arterial Oxygenation and Minute Ventilation during Laparoscopic Cholecystectomy Operations

M. Soner ALTINER

Ayşın ERSOY

Aysel ALTAN

Ayşenur ALTINER

PDF

Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma

Research on Reasons Directing Hospitals to Outsourcing

Taşkın KILIÇ

Özcan KOÇ

PDF

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden Mezun Olan Öğrencilerin İş Bulma Oranı

The Employment Rate of Graduate Students from Anesthesia Programme of Istanbul Aydın University Vocational School of Health

Aysel ALTAN

Nuray UTLU

Derya AKAR

Arife BİNGÖL

Bülent TEKİNSOY

PDF

Pediatrik İzole Medial Malleol Avülsüyon Kırığı: Vaka sunumu

Pediatric Isolated Medial Malleolus Avulsion Fracture: Case Report

Süleyman Semih DEDEOĞLU

Yunus İMREN

Kürşat BAYRAKTAR

Ayşın ERSOY

Cem Zeki ESENYEL

PDF