2019 EKİM CİLT 5 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2019

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 5  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2019

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Otizm Spektrum Bozukluklarında Beslenme Yaklaşımı

Nutritional Approach in Autism Spectrum Disorder

Gözde GÜRSOY

Serap ANDAÇ ÖZTÜRK

PDF

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu, Davranışları ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Eating Attitude, Behavior and Determination of Physical Activity Level of University Students

Shima HOUSHYARİ

Indrani KALKAN

PDF

Otizmli ve Normal Gelişimli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Düzeyleri ve Depresyonla Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

An Analysis of Depression Levels and Coping Strategies of Mothers with Autistic Children and Mothers with Normally
Developing Children

Sultan Aydın ATILGAN

Şahide Güliz KOLBURAN

PDF

Çiftlerde Bağlanma Stilleri, Evlilik ile Evlilik Uyumu İlişkisinin İncelenmesi

An Investigation of the Relationship between Marital Adjustment and Attachment Styles of Couples

Yelda İpek ÇAĞLAYAN

Melek İPEK

PDF

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Kapsamındaki Ailelerin Sosyo-Demografik Yapısının İncelenmesi

An Analysis of the Socio-Demographic Structure of the Families Who are within the Scope of the Social and Economic Support Service

Ülkü Alaca AYTİŞ

Anıl ÖZGÜÇ

PDF