2017 EKİM CİLT 3 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2017

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 3  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2017

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Sepsis – Güncel Değişiklikler

Sepsis – Current Changes

Ülkü Aygen Türkmen

PDF

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Annelerinin Evlilik Uyumunun İncelenmesi

Analysis Of Marital Adjustment of Mothers’ Children who Need Special Education

Aylin Sözer Çapan

Derya Sarıyıldız

PDF

Kanser Hastası Yakınlarının Algıladığı Sosyal Destek İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Investigation of the Relationship Between the Perceived Social Support and the Levels of Hopelessness in the Relatives of the Cancer Patient

Nevzat Bilgin

Elif Yıldırım

PDF

Pediatrik Kraniofasiyal Cerrahide Anestezi

Anaesthesia in Pediatric Craniofacial Surgery

Ayşın Ersoy

Mensure Çakırgöz

Döndü Moralar

Nurdan Ünlü

Özgül Odacılar

Ülkü Aygen Türkmen

PDF

2010-2012 Yılları Arasında Yapılan 241 Sünnet Vakasında Anestezi Deneyimimiz

Our Anesthesia Experience of 241 Circumcision Cases between 2010-2012

Döndü Genç Moralar

Ülkü Aygen Türkmen

Sevgi Kesici

PDF