2022 EKİM CİLT 8 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2022

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 8  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2022.803

ASD Ekim 2022

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Diyabette Yeni Terapotik Hedef Biyobelirteç: İnsülin Benzeri Bağlayıcı Proteinler

Novel Therapeutic Target Biomarker in Diabetes: Insulin-Like Binding Proteins

Burcu OKUTUCU

Zeynep ERİM

PDF

Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın İş Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Organizational Commitment on Job Satisfaction in Health Institutions

Abdülkadir GÜÇLÜ

Songül HÜLAGU

PDF

Pandemi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Önleme Kurallarına Uyumunun Önemi-Bir Anket Çalışması

The Importance of Compliance with Infection Prevention Rules of Healthcare Professionals During the Pandemic-A Survey Study

Ramazan KORKUSUZ

Serap BAĞÇİÇEK KOL

Özlem POLAT

Kadriye KART YAŞAR

PDF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Covıd-19 Hastalık Algısı Ve Kaçınma Tutumları: Bir Özel Üniversite Örneği

Vocational School of Health Services Students’ Perception of Disease And Avoidance Attitudes: A Private University Example

Kübra TEMÜR

Gülçin GÜMÜŞ

Silva POLAT SARI

Türkiz VERİMER

PDF

Multinodüler Guatr Hastalarında Anksiyete ve Depresyon

Anxiety and Depression in Patients with Multinodular Goitre

Leman Damla ERCAN

Abdulmuttalip BAYSAL

Nazmiye YILDIRIM

Mine ÖZKAN

Aykut CELİK

Yeşim ERBİL

Beyza ÖZÇINAR

PDF

Comparison of antimicrobial effects of different propofol and ketamine combinations

Comparison of antimicrobial effects of different propofol and ketamine combinations

Ugur KESİCİ

Döndü GENÇ MORALAR

Mehmet DEMİRCİ

Sevgi KESİCİ

Hatice Aysel ALTAN

PDF
ASD EKİM 2022 CİLT 8 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF