2021 ŞUBAT CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD ŞUBAT 2021

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2021.701

ASD Şubat 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

İnfertilite ve Mikrobesin Öğeleri

Infertility and Micronutrients

Rana Nagihan AKDER

Nurcan YABANCI AYHAN

PDF

Türkiye’de Epilepsili Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Evaluations Of Postgraduate Dissertations About Epileptic Children In Turkey By Using Content Analysis Method

Hatice YILDIZ

Rukiye ELMAS

PDF

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Ergenlerin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Ailenin Rolü

Psychosocial Problems Experienced by The Syrian Teenager Refugees in Turkey and The Role of The Family

Jade Cemre ERCİYES

Rana ANATİ

PDF

Comparison of Neurostimulator Versus Ultrasound-Guided Neurostimulator Use in Axillar Brachial Plexus Block

Aksiller Yaklaşımla Brakiyal Pleksus Bloğu Uygulamasında Nörostimülatör Kullanımı ile Ultrasonografi Eşliğinde Nörostimülatör Kullanımının Karşılaştırılması

Döndü GENÇ MORALAR

Esengül GÖK

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Zekeriya ERVATAN

Erdinç DENİZLİ

Mensure ÇAKIRGÖZ

PDF

Ülkemizde Sağlık Alanında Okul Öncesi Çocuklar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Bazı Özellikleri

Some Characteristics of Studies On Preschool Children in The Field of Health in Our Country

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU

PDF

Recurrent Bilateral Hyperreactio Luteinalis Associated With Singleton Pregnancy: A Case Report

Tekil Gebelikte Ortaya Çıkan Tekrarlayan Bilateral Hiperreaksiyo Lutenalis: Olgu Sunumu

Esra Keleş PEKER

Canan KABACA

Burak GİRAY

Serkan AKIŞ

Yunus Emre PURUT

Mine Güray UZUN

Murat APİ

PDF

Azigos ile Devam Eden İnferior Vena Kava’ya Eşlik Eden Polispleni ve Retroaortik Sol Renal Ven

Azygous Continuation of Inferior Vena Cava Associated With Polysplenia And Retroaortic Left Renal Vein

Fatih ERDEM

Candan GÜNGÖR

Gülen DEMİRPOLAT

PDF
ASD ŞUBAT 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF