2021 EKİM CİLT 7 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2021

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 7  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2021.703

ASD Ekim 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Üreme Çağındaki Kadınlarda Obezite ve Ebelik Bakımı

Obesity and Midwifery Care in Women of Reproductive Age

Sibel YALVAÇ

Eylem TOKER

PDF
Covid19 ARDS olgularında spironolaktonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Assessment of The Efficacy of Spironolactone in COVID-19 ARDS Patients

Aysin ERSOY

Bülent Barış GÜVEN

Tuna ERTÜRK

Fulya YURTSEVEN

Zöhre KARAMAN

Temel GÜNER

Özge KÖMPE

PDF
Ülkemizde Hasta Güvenliği Konusu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bazı Özellikleri

Some Characteristics of Studies on Patient Safety in Our Country

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU

Gamze KAŞ

PDF
Ozon Terapi Etkinliğinin Jugular Venöz Basınç ve Noninvaziv Santral Venöz Basınç Ölçümleri ile Takibi

Comparison of the Effectiveness of Ozone Therapy with Jugular Oxitemeter and Noninvasive Central Venous Pressure

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Hüseyin GÖKÇENOĞLU

Ebru ONUK

PDF
Otizm Tanısı Almış Çocukların Ailelerinde Görülen Psiko-Sosyal Sorunların Değerlendirmesi

Evaluation of Psycho-Social Problems in The Families of Children Diagnosed With Autism

Mustafa KÖKSAL

Jade Cemre ERCİYES

PDF
Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Ön Yargı: LGBTİ+lara Yönelik Tutum Üzerine Bir ÇalışmaGender Perception and Prejudice: A Study on Attitudes Towards LGBTİ+

Berfin Görkem ÇELİK

Jade Cemre ERCİYES

PDF
Trombositten Zengin Plazma Uygulaması Sonrası Gelişen Septik Artrit: İlk Olgu

A Case of Septic Arthritis after Platelet-Rich Plasma Administration: First Case Report

Serap SATIŞ

Ezgi TEMEL AFŞAR

Alparslan YETİŞGİN

PDF
Double Pylorus: Report of a Case

Çift Pilor; Olgu Sunumu

Uğur KESİCİ

Mahmut Salih GENÇ

Nihat POLAT

PDF
Medial Ayak Ağrısı Nedeni:Aksesuar Naviküler Kemik

Accessory Navicular Bone As One of The Causes of Medial Foot Pain

Nazlı KARAMAN

Yasemin ÖZKAN

Hilal TELLİ

PDF
ASD EKİM 2021 CİLT 7 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF