2016 EKİM CİLT 2 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2016

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 2  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2016

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy and Nursing Approach

Deniz Kaya Meral

PDF

Abdomen Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntülemesinde Geri Saçılan X Işını Miktarının Farklı Eksenlerde İncelenmesi

Investigation of Backscattered Dose Amount in Different Axes During the Abdominal Computerized Tomography (CT) Imaging

Hüseyin Ozan Tekin

Elif Ebru Altunsoy

Tuğba Manici

Ümit Kara

Barış Cavlı

PDF

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Eğilimi

Career Inclination of Students in Vocational Healthcare Schools

Zeliha Okur

Ülkü Baykal

PDF

Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi

The Examination of Upper Extremity Functionality in Children with Cerebral Palsy

Hasan Atacan Tonak

Mustafa Can Kılıç

Özge Karadeniz Yenilmez

Ali Kitiş

PDF

Mandibular Malpozisyon Olgusunda Fiberoptik İntubating LMA-C Trach Kullanımı

Use of Fiberoptic Intubating LMA-C Trach for Mandibular Malposition Case

Ülkü Aygen Türkmen

Deniz Kara

Döndü Genç Moralar

Esra Tekin

Erdinç Denizli

Murat Mehel

PDF

Fenilketonüri: Olgu Sunumu

Phenylketonuria: Case Report

Merve Pehlivan

İndrani Kalkan

PDF

Santral Venöz Kateterizasyon ve Venöz Tromboemboli Riski

Central Venous Catheterization and Venous Thromboembolism Risk

Döndü Genç Moralar

Ülkü Aygen Türkmen

Ayşın Ersoy

Özgül Kırbaş

PDF