Editörün Mesajı

EDİTÖRDEN


Descartes, 17. Yüzyılda, otorite ve duyulara bağlı geleneksel bilgi yerine bilimin, gözlem ve deneye bağlı olarak gelişmesini belirterek bugünkü modern bilimin temelini atmıştır. Günümüzde artık sağlık ve tıp ile ilgili bilgiler, klinik ve deneysel araştırmalar ve bunların sonuçlarından elde edilen güçlü kanıtlara dayanmaktadır. Bilginin paylaşılması çoğalmasını sağlar. İçinde yaşadığımız iletişim çağında bilimsel dergiler de bu amaca hizmet etmektedir. Dergimiz, ülkemiz ve dünyada tıp, sağlık bilimleri ve bunlarla etkileşim içinde bulunan diğer alanlardaki güncel gelişmeleri okuyucularına aktarmak, bu alanda yazılmış bilimsel yazıları bilime kazandırmak ve akademik çalışma yapacak akademisyenlere yayın olanağı sunma amacını
taşımaktadır. Başarılı bir yayın hayatı dileğiyle dergiye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 

Prof. Dr. H. Aysel ALTAN