2020 HAZİRAN CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD HAZİRAN 2020

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2020.602

ASD Haziran 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

2014-2018 Yılları Arasında ülkemizde Uygulanan Renal Replasman Tedavilerinin Genel Değerlendirilmesi

Renal Replacement Treatments Applied in Turkey Between The Years 2014-2018

Şükran BIÇAKCI

Murat SEZER

PDF

Evlenmemiş ve Evlenip Boşanmış Bireylerin Evliliğe Yükledikleri Anlam

Ascribe A Meaning to Marriage That Individuals Who Are Divorced or Not Married

Selma TEKİN

Melek İPEK

PDF

Metastatik Akciğer Kanserli Hastaların Periferik Kanında Yeni Aday Biyomarker: Yüksek DICER1 Ekspresyon Düzeyi

Anew Candidate Biomarker in Peripheral Blood of Patients with Metastatic Lung Cancer: A High DICER1 Expression Level

Mukaddes AVŞAR SARAL

Nurcan ÇIRAK

Gözde KURU TÜRKCAN

Demet AKDENİZ ÖDEMİŞ

Şeref Buğra TUNÇER

Seda KILIÇ ERCİYAS

Özge ŞÜKRÜOĞLU ERDOĞAN

Makbule TAMBAŞ

Hülya YAZICI

PDF

Şehir Hastanelerinin Sağlık Turizmine Etkisinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of The Effect of Integrated Health Campuses on Health Tourism By Swot Analysis

Çiğdem ALBAYRAK

Abdülkadir GÜÇLÜ

PDF

Sağlık Sektöründe Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Research on The Effects of Organizational Communication on The Organizational Commitment in Healthcare Sector

Ayla BEKTAŞOĞLU

Haluk ŞENGÜN

PDF

Öğretmenlerin Stres Kaynakları, Stresle Baş Etme Yolları ve Okul – Aile – Yaşam Çatışma Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Stress sources, Ways to Cope with Stress and School-Family Life Conflict Levels of Teachers

Alper ENGİN

Melek İPEK

PDF

Çocuk Cinsel İstismarının Hukuk, Sağlık ve Eğitim Boyutların Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış: Olgu Sunumu

A View of The Legal, Health and Education Aspects of Child Sexual Abuse From A Social Work Perspective: Case Report

Özgür SAĞLAM

Özlem SALMAN

PDF
ASD HAZİRAN 2020 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF