2020 ŞUBAT CİLT 6 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD ŞUBAT 2020

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 6  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Şubat 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Türkiye’de Sağlık ve Yaşlı Bakım Alanında Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumların Değerlendirilmesi

Assessment of Discriminatory Attitudes Concerning Old Age on Elderly Care and Healthcare Field in Turkey

Şerife YELDEN

PDF

Lomber ve Servikal Disk Hernisi Ameliyatlarında İki Farklı Sıvı Rejiminin Karşılaştırılması

Lumbar and Cervical Disc Hernia Operations Comparison of Two Different Liquid Regimes

Ayfer KAYA GÖK

Ercüment YENTÜR

PDF

GATE Araç Takımının İnternal Dozimetri için Değerlendirilmesi: Bir Fantom Çalışması

Evaluation of GATE Toolkit for Internal Dosimetry: A Phantom Study

Ayşe KARADENİZ YILDIRIM

Suat ÖZKORUCUKLU

PDF

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Median Sinirin Darbeli Radyofrekans Lezyonuyla Birlikte
Ultrason Eşliğinde Steroid Enjeksiyonu Etkili mi?

Is Ultrasound-Guided Steroid Injection with Pulsed Radiofrequency Lesioning of the Median Nerve Effective for Treatment of Carpal Tunnel Syndrome?

Serpil ŞEHİRLİOĞLU

Onat AKYOL

Alican AÇIKGÖZ

Emine Nur TOZAN

PDF

Bağlanma Stili ile Evliliğe Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Relationship Between Attachment Styles and Marital Attitude

Fidan MAJİDOVA

Melek İPEK

PDF