2018 EKİM CİLT 4 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2018

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 4  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2018

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Kapalı Ortam Hava Kalitesinin Ofis Ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Indoor Air Quality in Office Medium in Terms of Occupational Health and Safety

Gülüzar Hoşten

Necla Yalbay

PDF

Beyan Edilen Boy ile Kilo Verilerinin Güvenilirliği ve Adli Açıdan Önemi

The Reliability of the Declared Height and Weight Data and its Importance in Terms of Forensic Sciences

Nurdan Sezgin

Beytullah Karadayı

Şükriye Karadayı

PDF

IMRT Planlarında Segment Sayısının Dozimetrik Etkisi

The Dosimetric Effect of the Number of Segments on IMRT Plans

Adem Özöndel

Füsun Çetin

PDF

Çatalca’da Yaşayan Evli Bireylerin Bağlanma Stilleri, Romantik Kıskançlık Düzeyleri ve Evlilik Doyumları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Attachment Styles, Romantic Jealousy Level And Marriage Satisfaction of the Married
Individuals Living in Çatalca

Büşra Girgin

Bulat Aytek Şık

PDF

7-8. Sınıf Özel Okul Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Anne-Baba Tutumları ve Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Analysis of the Relationship of Exam Anxiety Between 7th and 8th Grade Private School Students with Parents Attitude and Perfectionist Personal Characteristic

Bilge Küçüker

Uğur Tekin

PDF