2022 HAZİRAN CİLT 8 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD HAZİRAN 2022

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 8  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2022.802

ASD Haziran 2022

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Türkiye’de Evde Sağlık Hizmetleri: Mevzuat, Uygulama ve Ulaşılabilirlik

Home Healthcare Services in Turkey: Legislation, Implementation and Availability

Tolga DAVER

PDF

Kritik Covid-19 Hastalarında D Vitamini Kullanımı

Use Of Vitamin D In Critically Ill Covid-19 Patients

İsa SAHAR

Nimet ŞENOĞLU

Kazım ROLLAS

Taner ÇALIŞKAN

Işıl KÖSE GÜLDOĞAN

Çiler ZİNCİRCİOĞLU

Aykut SARITAŞ

Uğur UZUN

PDF

Investigating the Activity Preferences and Activity Performances of Individuals Who Live at a Residential Home

Investigating the Activity Preferences and Activity Performances of Individuals Who Live at a Residential Home

Ayşe GÖKTAŞ

Demet BİÇKİ

PDF

Comparison of Supraglottic Airway Devices I-Gel and LMA ProSeal for Pediatric Patients

Comparison of Supraglottic Airway Devices I-Gel and LMA ProSeal for Pediatric Patients

Döndü GENÇ MORALAR

Khin Lİ

Gülsüm Oya HERGÜNSEL

PDF

Elektif Cerrahi Planlanan Kadın Hastalarda Sezaryen Ve Diğer Elektif Cerrahiler Arasında Preoperatif Anksiyete Karşılaştırılması

Comparison Of Preoperative Anxiety Between Cesarean Section And Other Elective Surgery in Women Patients Who Scheduled For Elective Surgery

Deniz ELMASTAŞ

Mahir KUYUMCU

PDF

Çocuk Koruma Sistemi’nde Okul Sosyal Hizmetinin Yeri: Olgu Sunumu

The Place Of School Social Work In The Child Protection System: Case REPORT

Özgür SAĞLAM

Özlem SALMAN

PDF
ASD HAZİRAN 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF