2020 EKİM CİLT 6 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2020

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 6  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007/2020.603

ASD Ekim 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Sağlık İşletmelerinde Yanlış Tedavi Sonucu Hasta Mağduriyetleri ve Hukuki Boyutunun İncelenmesi

Investigation of Patient Victims and Legal Dimensions as a Result of Misuse Treatment in Health Care Facilities

Ceyhun ARTAR

Abdulkadir GÜÇLÜ

PDF

Approach of Surgeons to Eras (Enhanced Recovery After Surgery) Protocol – Multi Center Questionnare

Cerrahların Eras (Cerrrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme) Protokolüne Yaklaşımı- Çok Merkezli Anket

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Ebru ONUK

Melike TEZDÖNEN

Nergis SUNGUR

Döndü GENÇ MORALAR

Rıza Haldun GÜNDOĞDU

PDF

Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrenim Gören Öğrencilerin Şiddet Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Opinions Of Students About Violence At The Faculty Of Health Sciences

Esra KARABULUT

Havva GEZGİN YAZICI

Gönül ÖZGÜR

PDF

Koroner Anjiyografi Uygulamalarında Operatörün Göz Lensinin Maruz Kaldığı Radyasyon Dozunun Belirlenmesi

Determination of The Radiation Dose to Which The Operator’s Eye Lens is Exposed in Coronary Angiography Applications

Ahmet Naci COŞKUN

Mustafa DEMİR

Füsun ÇETİN

PDF

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Adana İli Örneği

Burnout Syndrome in Nurses Working in Invtensive Care Units: The Case of Adana Province

Fügen ÖZCANARSLAN

Burak ÖNEN

PDF
ASD EKİM 2020 CİLT 6 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF