2015 EKİM CİLT 1 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

ASD EKİM 2015

ISSN: 2149-5769

e-ISSN: 2717-6800

Cilt: 1  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ASD.2015.007

ASD Ekim 2015 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Bilimsel Yazı Nasıl Hazırlanır?

M. Erdal GÜZELDEMİR

PDF
Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?

Müjdat ADAŞ

İsmail KALKAR

Cem Zeki ESENYEL

Semih DEDEOĞLU

Yusuf ÖZCAN

Kürşat BAYRAKTAR

Murat ÇAKAR

Ayşın ERSOY

PDF
İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini

Aslı BAYSAL

Süleyman AKMAN

PDF
Preemptif Analjezide İntravenöz Deksketoprofen İle İntravenöz Tramadol Etkilerinin Karşılaştırılması

Sevgi KESİCİ

Ülkü Aygen TÜRKMEN

Seray KALYON

Hatice Aysel ALTAN

Uğur KESİCİ

PDF
Bir Olgu: Organofosfat İntoksikasyonu

Ayşın ERSOY

Çağlayan KÖKSAL

Zekeriya ERVATAN

Mensure ÇAKIRGÖZ

Betül SİNOĞLU

PDF
Son Dönem Hepatik Yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-Cofact®) Kullanımı: Olgu Sunumu

Aygen TÜRKMEN

Özgül KIRBAŞ

Mensure ÇAKIRGÖZ

Deniz KARA

Döndü Genç MORALAR

PDF
Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu

Uğur KESİCİ

Sevgi KESİCİ

Aygen TURKMEN

PDF
ASD